משחקים בסלולר פונים לפלח שוק הולך ומתרחב

כך מגלה מחקר חדש של BuzzCity. מעגל השחקנים הולך ומתרחב לכיוון קהלים מבוגרים יותר.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked