קצב מכירות האפליקציות גבוה בהרבה מקצב הורדת המוזיקה

בקצב הנוכחי, בתוך מספר חודשים תהפוך המוזיקה לתוכן השני בטיבו מבחינת כמות המכירות, לאור קצב מכירות האפליקציות העצום. לכתבה המלאה

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked