גישה חיובית של משתמשים לפרסום הסלולרי

סקר חדש מגלה נטיות לב מפתיעות של משתמשי אפליקציות כלפי הפרסומות המוצגות בהן. לכתבה המלאה

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked