נתונים על פרסומות בתוך אפליקציות

נתונים מספריים, סקרים ועוד כמה פרטים על צורת הפרסום הכל כך נפוצה כיום בעולם הסלולר – באנרים בתוך אפליקציות:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked