הצמיחה הכלכלית של אפל

עם התייחסות לנקודות ציון חשובות בהיסטוריה של אפל בכלל, וסטיב ג'ובס בפרט. הגרף לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked