קמעונאות בסלולר – בעלייה תלולה

כל הנתונים על הצמיחה המדהימה של המדיה הסלולרית באופן כללי וענף הקמעונאות בסלולר בפרט, לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked