השפעות המדיה החברתית בזמן נסיעות

השפעת המדיה החברתית בזמן נסיעות היא עצומה, וככל שעלות הגלישה במדינות זרות תקטן (וכן נקודות ה-Wi-Fi), כך גם השפעתה. הנתונים לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked