נתונים מ-Black Friday בארה"ב – האייפד מוביל את רשימת המכשירים הניידים מהם התבצעה רכישה

כל הנתונים – לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked