עלייה חדה בפרסום במובייל בשנת 2012

שלא במפתיע, מתפרסמים כעת מספר דו"וחת המלמדים על הזינוק המטאורי בפרסום במובייל בשנת 2012.

לפי דו"ח שפרסמה לשכת הפרסום האינטראקטיבי (IAB), ב-2012 נרשמה עלייה של 111% בהשקעה בפרסום במובייל, עד לרמה של 3.4 מיליארד דולר. זו השנה השנייה ברציפות שבה נמדדת עלייה כה קיצונית. ההשקעה בפרסום דיגיטלי כולה, אגב, הגיעה לסך של 36.6 מיליארד דולר, עלייה צנועה של 15% מהשנה שקדמה לה.

בד בבד, פרסמה Millennial Media דו"ח משלה המלמד על מגמות שונות בפרסום במובייל ב-2012. הנתון המעניין ביותר מצביע על עלייה של 235% בפרסום מוצרים קימעונאיים (שאינם וירטואליים) במובייל. ברשת הפרסום של Millennial נמצא כי ב-40% מקמפיינים למוצרים אלו נעשה שימוש בשירותים מבוססי מיקום (LBS), כגוןאיתור סניפים וחנויות, ו-82% מן הפרסומות הוצגו על גבי סמארטפונים, כאשר הטאבלטים מהווים 18% ממכשירים אילו.

אין ספק שהמגמות המתוארות לעיל יתחזקו ב-2013 ביתר שאת, כאשר שוק הטאבלטים מהווה את מקור המשיכה החזק ביותר למפרסמים, עקב אחוזי ההיענות והרכישה הגבוהים ממכשירים אלה.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked