באיזה יום בשבוע כדאי להשיק אפליקציה וקמפיין במובייל?

חברת Chartboost פרסמה מידע, בהתבסס על נתונים מהמערכת שלה מנובמבר 2012, שיעזרו לענות על השאלה הזו. הפרמטרים שנבדקו הם מחירי CPC, מדיה פנויה לפרסום ואחוז התקנה. לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked