כמה אפליקציות יש למשתמש סמארטפון ממוצע?

מחקר שנערך לאחרונה ע"י חברת סטטיסטה מצא כי הדרום קוריאנים הם השיאנים בכמות אפליקציות ממוצעת למכשיר – כ-40. שאר הנתונים לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked