המלחמה על שוק הסמארטפונים בסין פתוחה לגמרי

בשונה ממדינות המערב, בסין אין מובילת שוק מובהקת. סמסונג ואפל הן בסך הכול עוד מתמודדות, אמנם חזקות, על נתח שוק גדול:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked