המובייל הפך לכלי צריכת התוכן הדומיננטי ביותר בכל הקטגוריות

מכשירי הסמארטפון ספציפית ומכשירים ניידים באופן כללי שינו בשנתיים האחרונות את מפת צריכת התוכן מן הקצה אל הקצה, וכעת מובילים באופן ניכר על פני PC בצריכת תוכן דיגיטלית. כיפ שתוכלו לראות, הדומיננטיות חוצה קטגוריות ונושאים:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked