פרסום ברשתות חברתיות – כדאי להתחשב במגדר

אם אתם עוסקים בפרסום ברשתות חברתיות, כדאי שלא תתעלמו מן הקהל הנשי. מסתבר שזהו הקהל הפעיל יותר ברוב המדיה החברתית:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked