האפליקציות הפופולריות ביותר בארה"ב: פייסבוק ראשונה, סנאפצ'אט עוברת את טוויטר

המחקר, המתבסס על גילאים 18-34, לפניכם:

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked