מכירות מכשירים ניידים בתקופת החגים, לפי גודל מכשיר

כעת, כשתמה תקופת החגים, אפשר לבדוק כיצד התפלגו המכשירים שנמכרו.

שלא במפתיע, מגמת הגידול בגודל המכשירים – נמשכת. מן הצד השני, מכירות הטאבלטים בירידה:

Popularity_This_Holiday_Season

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked