כמות צריכת הדאטה מסמארטפונים תוכפל פי 10 עד שנת 2019

אם היה לכם ספק כלשהו לגבי המשך צמיחת תעבורת הנתונים במכשירים ניידים, המחקר הזה יבהיר לכם שאנו נמצאים רק בתחילת הדרך:

lobal_Smartphone_Traffi

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked