האמת מאחוריי אפליקציות מצליחות

מסתבר, שלא במפתיע, שכדי להרוויח צריך להשקיע. בשיווק:

fographic-759x1024

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked