מספר מנויי הסלולר בעולם ממשיך לעלות

העלייה מורגשת בכל מדינות העולם ובכל היבשות. החדירה בצפון אמריקה ובמערב אירופה היא הגבוהה ביותר (מאוזנת ע"י שיעור חדירה נמוך יותר בדרום אמריקה ובמזרח אירופה, בהתאמה), אך גם אסיה צוברת תאוצה ושיעור החדירה שם צפוי בתוך שנים ספורות להדביק את הפער:

mobile_broadband_penetration_n

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked