השמועות על גסיסתה של פייסבוק היו מוקדמות מדי

סנאפצ'ט, אינסטגרם, וואטסאפ – כל המדיות החברתיות, שלגבי כולן נטען שהן מורידות מכוחה של פייסבוק, לא מצליחות לעצור אותה מלהתבסס כרשת החברתית המובילה לא רק בכמות המשתמש, אלא גם בתדירות השימוש:

FB user engagement

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked