PayPal מתרחבת בשוק המובייל – מעל חצי מיליארד דולר בהעברות כספים בסלולר

מדובר בצמיחה של מעל 300% לעומת 2009, שמשקפת את המגמה העולמית. לכתבה המלאה