RIM במאמצים לפתור את בעיות האבטחה בבלקברי

לבעיות האבטחה במכשיר הבלקברי הייתה השפעה רבה על מכירות RIM. לפי בכיר בארגון, התקלה צפויה להיפתר בתחילת 2011. לכתבה המלאה