כצפוי: ספרים אלקטרוניים מייצרים הכנסות גבוהות יותר מספרים בכריכה קשה

זה היה צפוי, וב-2012 זה קרה – ספרים אלקטרוניים (ebooks) מייצרים, נכון להיום הכנסות גבוהות יותר מתעשיית הספרים המסורתית.

דו"ח שפרסמה התאחדות המו"לים האמריקאית מגלה שההכנסות הספרים האלקטרוניים בארה"ב השנה עד כה הסתכמו בכ-282.3 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 229.6 מיליון דולר של ספרים בכריכה קשה. בבדיקה שנערכה לפני כמעט שנה, המצב היה הפוך – ספרים "רגילים" ייצרו הכנסות של כ-335 מיליון דולר, וספרים אלקטרוניים הכניסו לבעליהן רק 220 מיליון דולר.

הדו"ח עוד מגלה כי הקטגוריה היחידה בה מצליחה תעשיית הספרים הישנה לשמור על גידול במכירות היא קטגוריית הילדים, בה יש צמיחה של מעל 60% בהכנסות ממכירות ספרים בכריכה רכה וקשה. יחד עם זאת, בקטגוריה המקבילה בספרים האלקטרוניים נרשמה צמיחה של מעט יותר מ-475%, מה שמלמד על המגמה הכלל עולמית. ויחד עם זאת, מצבן של המו"לים נשאר טוב – התרחבות המדיומים בהן ניתן לקרוא ספרים הובילה לעלייה של 27% בסך ההכנסות ממכירות ספרים. האייפד והקינדל מאיימות על תעשיית הספרים בכריכה קשה, אך לא על תעשיית הספרים עצמן, או על ההוצאות לאור. אולי אפילו להיפך.