לוקאליזציה במובייל – לאילו שפות כדאי לתרגם את האפליקציה שלכם?

על פי מחקר חדש, התפלגות ההכנסות ממשחקים במובייל יכולה ללמד רבות על השפות להם כדאי לתרגם את האפליקציה שלכם: