קטגורויות האפליקציות המצליחות ביותר ב-2015

הגדילה המשמעותית ביותר הייתה דווקא של אפליקציות מתחום הפרסונליזציה, כאשר תחוום המשחקים נמצא למעשה בקפאון מוחלט.

הנתונים המלאים לפניכם: