מכירות מכשירים ניידים בתקופת החגים, לפי גודל מכשיר

כעת, כשתמה תקופת החגים, אפשר לבדוק כיצד התפלגו המכשירים שנמכרו.

שלא במפתיע, מגמת הגידול בגודל המכשירים – נמשכת. מן הצד השני, מכירות הטאבלטים בירידה: