SEO למובייל – דילמות ופתרונות

מכיוון שחלק ניכר מתנועת האינטרנט מתבצעת ממכשירים סלולריים, ישנן כמות שאלות לא קטנה שבעלי אתרים ושירותים דיגיטליים עומדים בפניהם  – לפניכם (באדיבות NineHertz):

Mobile-SEO-Insta-new1

מסקנות:

Mobile-SEO-Insta-new2