השפעות המדיה החברתית בזמן נסיעות

השפעת המדיה החברתית בזמן נסיעות היא עצומה, וככל שעלות הגלישה במדינות זרות תקטן (וכן נקודות ה-Wi-Fi), כך גם השפעתה. הנתונים לפניכם: